Biuletyn Informacji Publicznej
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sulejówku

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Adres ePuap: /mopss/SkrytkaESP
 • Dzienny Dom Senior+
 • monitor polski
 • Rodzina 500+
 • mpips
 • obywatel
 • Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Sulejówku

Treść strony

Ogłoszenie o naborze z dnia 2 lipca 2021 r. na stanowisko kierownika Dziennego Domu "Senior+" w Sulejówku

Dyrektor  Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sulejówku

ogłasza otwarty konkurs na stanowisko Kierownika Dziennego Domu "Senior +" w Sulejówku

 

I .  Wymiar etatu: 1/2

Zatrudnienie umowa o pracę na czas określony: do 31 grudnia 2024 r.

Przewidywany termin zatrudnienia: od 20.08.2021 r.  

 1. Wymagania niezbędne:
 2. Wykształcenie wyższe i spełnienie wymogu z art.122 ust.1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ( t.j. Dz.U. 2020, poz.1876 ze zm). t.j posiadanie co najmniej trzyletniego stażu pracy w pomocy społecznej oraz specjalizacji z zakresu organizacji pomocy społecznej.
 3. Posiadanie obywatelstwa polskiego.
 4. Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych.
 5. Niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 6. Posiadanie nieposzlakowanej opinii.
 7. Znajomość programu wieloletniego "Senior +" na lata 2021-2025.
 8. Znajomość funkcjonowania jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, przepisów związanych z wykonywanymi zadaniami, w tym m.in.: ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy, ponadto przepisów w zakresie ochrony danych osobowych.  

III. Wymagania dodatkowe:

 1. Zdolności menedżerskie i organizacyjne.
 2. Umiejętność planowania i organizowania pracy własnej i podległego zespołu.
 3. Doświadczenie w pracy na stanowisku kierowniczym w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej.
 4. Wysoka kultura osobista.
 5. Umiejętność interpretacji i stosowania przepisów prawnych.
 6. Umiejętność komunikacji interpersonalnej i rozwiązywania konfliktów.
 7. Komunikatywność, odpowiedzialność, zdolność do empatii.
 8. Umiejętność działania w sytuacjach stresowych.
 9. Mile widziane doświadczenie w pracy z seniorami.

Pełna treść ogłoszenia o naborze w załączniku ponieżej:

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2021-07-02 13:19
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-02 13:20

Rejestr zmian

 • zmieniono 2021-07-02 13:20 przez Administrator Systemu

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 22407
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2024-02-15 09:43:42