Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

Dodatek energetyczny

Dodatek energetyczny, o którym mowa w ustawie z dnia 10-04-1997 r. roku Prawo energetyczne przysługuje odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej.

Za odbiorcę wrażliwego energii elektrycznej uważa się osobę, której przyznano dodatek mieszkaniowy w rozumieniu art. 2. ust. 1. ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych, która jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym i zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej.

 Minister właściwy do spraw energii ogłasza, w terminie do dnia 30 kwietnia każdego roku, w drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski", wysokość dodatku energetycznego na kolejne 12 miesięcy, biorąc pod uwagę środki przewidziane na ten cel w ustawie budżetowej .

Według Monitora Polskiego z dnia 26 kwietnia 2019 r. poz.402 wysokość dodatku energetycznego obowiązująca od 1.05.2019 r. do 30.04.2020 r. wynosi odpowiednio:

-  dla gospodarstwa jednoosobowego - 11,37 zł. miesięcznie,

-  dla gospodarstwa składającego się z 2 do 4 osób - 15,80 zł. miesięcznie,

-  dla gospodarstw składających się z co najmniej 5 osób - 18,96 zł. miesięcznie.

 

Osoba starająca się o przyznanie dodatku energetycznego obowiązana jest złożyć:

-        wniosek o przyznanie dodatku energetycznego,

- kopię umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym.

 

wzór wniosku w załączeniu

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 503
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2019-06-24 15:13

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sulejówku

ul. Świętochowskiego 4, 05-071 Sulejówek

Regon 711645413, NIP 952-10-47-405

 

Dane kontaktowe

tel. (22) 783 59 49, 783 97 58
fax (22) 783 99 67

e-mail: mops@list.pl

Godziny urzędowania

Poniedziałek:          08:00 - 17:00

Wtorek:                 08:00 - 16:00

Środa:                   08:00 - 16:00

Czwartek:               dzień pracy wewnętrznej

Piątek:                   08:00 - 15:00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 374471
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-02-14 10:35

Stopka strony

Projekt i wykonanie: extranet.pl