Biuletyn Informacji Publicznej
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sulejówku

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Adres ePuap: /mopss/SkrytkaESP
 • Dzienny Dom Senior+
 • monitor polski
 • Rodzina 500+
 • mpips
 • obywatel
 • Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Sulejówku

Treść strony

Dodatek energetyczny

Dodatek energetyczny, o którym mowa w ustawie z dnia 10-04-1997 r. roku Prawo energetyczne przysługuje odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej.

Za odbiorcę wrażliwego energii elektrycznej uważa się osobę, której przyznano dodatek mieszkaniowy w rozumieniu art. 2. ust. 1. ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych, która jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym i zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej.

Minister właściwy do spraw energii ogłasza, w terminie do dnia 30 kwietnia każdego roku, w drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski", wysokość dodatku energetycznego na kolejne 12 miesięcy, biorąc pod uwagę środki przewidziane na ten cel w ustawie budżetowej.

Według Monitora Polskiego z dnia 26 kwietnia 2019 r. poz.402 wysokość dodatku energetycznego obowiązująca od 1.05.2019 r. do 30.04.2020 r. wynosi odpowiednio:

 • dla gospodarstwa jednoosobowego - 11,37 zł. miesięcznie,
 • dla gospodarstwa składającego się z 2 do 4 osób - 15,80 zł. miesięcznie,
 • dla gospodarstw składających się z co najmniej 5 osób - 18,96 zł. miesięcznie.

Osoba starająca się o przyznanie dodatku energetycznego obowiązana jest złożyć:

 • wniosek o przyznanie dodatku energetycznego,
 • kopię umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym.

wzór wniosku w załączeniu

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 2416
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2020-10-09 14:26:28