Biuletyn Informacji Publicznej
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sulejówku

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • Adres ePuap: /mopss/SkrytkaESP
  • Dzienny Dom Senior+
  • monitor polski
  • Rodzina 500+
  • mpips
  • obywatel
  • Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Sulejówku

Treść strony

Procedura organizowania i realizacji usług wsparcia w ramach Programu "Wspieraj Seniora" na rok 2021 wraz z zasadami bezpieczeństwa usług w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Sulejówku

Druga edycja programu „Wspieraj Seniora” w ramach Solidarnościowego Korpusu Wsparcia Seniorów.

W związku z utrzymującym się stanem epidemii na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, kierując się troską o bezpieczeństwo osób starszych, Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej przedłuża realizację programu „Wspieraj Seniora” w ramach Solidarnościowego Korpusu Wsparcia Seniorów na I kwartał 2021 r. z ewentualną możliwością wydłużenia jego realizacji o kolejne miesiące, w zależności od sytuacji epidemicznej w kraju.

Na terenie Miasta Sulejówek realizację w/w Programu kontynuuje Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sulejówku.

Usługa wsparcia seniorów ( szczególnie osób 70 r. życia), którzy pozostaną w domu w związku z zagrożeniem zakażenia Covid-19  polega w szczególności na dostarczeniu zakupów obejmujących artykuły podstawowej potrzeby, w tym artykuły spożywcze, leki, środki higieny osobistej. Koszt zakupów pokrywa Senior.

Od ub. roku działa ogólnopolska infolinia 22 505 11 11. Osoba przyjmująca zgłoszenie przekazuje prośbę o pomoc do właściwego ośrodka pomocy społecznej. Następnie pracownik ośrodka kontaktuje się telefonicznie z seniorem, weryfikuje zgłoszenie i ustala zakres niezbędnego wsparcia.

  1. Możesz również bezpośrednio skontaktować się z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Sulejówku : tel. 22.7835949 lub na nr 600 352 206 od od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Ośrodka. Za koordynację programu w MOPS w Sulejówku odpowiedzialni są pracownicy: Karina Gibowicz i Jolanta Sokulska.

( przygotowano: MOPS Sulejówek)


 

WSPIERAJ SENIORA W CZASIE EPIDEMII !

 Miasto Sulejówek przystąpiło do ogólnopolskiego programu na rok 2020 pn. „Wspieraj seniora”, ogłoszonego przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej.

Organizacją i realizacją programu przy wsparciu wolontariuszy zajmuje się Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sulejówku

senior.png

GŁÓWNY CEL PROGRAMU: zapewnienie usługi wsparcia dla seniorów w wieku 70 lat i więcej, którzy w obowiązującym stanie epidemii zdecydują się na pozostanie w domu.

W szczególnych, uzasadnionych przypadkach, pomoc udzielona może być również seniorom poniżej 70 roku życia.

Usługa wsparcia polega głównie na dostarczeniu zakupów, obejmujących artykuły podstawowej potrzeby w tym: artykuły spożywcze, środki higieny osobistej.

WAŻNE: Zrobienie zakupów i dostarczenie zakupów jest bezpłatne. Koszt zakupów pokrywa senior.

JAK ZGŁOSIĆ SIĘ PO POMOC?

1. Uruchomiona została ogólnopolska infolinia 22 505 11 11. Osoba przyjmująca zgłoszenie przekazuje prośbę o pomoc do właściwego ośrodka pomocy społecznej. Następnie pracownik ośrodka kontaktuje się telefonicznie z seniorem, weryfikuje zgłoszenie i ustala zakres niezbędnego wsparcia.

2. Możesz również bezpośrednio skontaktować się z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Sulejówku : tel. 22.7835949 lub na nr 600 352 206 od od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Ośrodka. Za koordynację programu w MOPS w Sulejówku odpowiedzialni są pracownicy: Karina Gibowicz i Jolanta Sokulska.

Program trwa do 31 grudnia 2020 r.

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1787
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2021-02-15 14:20:27