Biuletyn Informacji Publicznej
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sulejówku

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • Adres ePuap: /mopss/SkrytkaESP
  • Dzienny Dom Senior+
  • monitor polski
  • Rodzina 500+
  • mpips
  • obywatel
  • Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Sulejówku

Treść strony

Realizacja dodatku węglowego dla mieszkańców  Sulejówka

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sulejówku będzie realizował wnioski o wypłatę dodatku węglowego.

Dodatek węglowy przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane paliwami stałymi, wpisane lub zgłoszone do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.
Przez paliwa stałe rozumie się węgiel kamienny, brykiet lub pelet zawierające co najmniej 85% węgla kamiennego.

Zadania związane z przyjmowaniem wniosków i wypłatą dodatku węglowego określa ustawa z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz. U. 2022 r. poz. 1692).
Wniosek pisemny o wypłatę dodatku węglowego można składać w siedzibie MOPS w Sulejówku przy ul. Świętochowskiego 4:

 poniedziałek – w godzinach 8-17,

 wtorek, środa – w godz. 8-16,

czwartek: dzień wewnętrzny,

piątek – w godz.  8-15.

Tel. (22) 78 35 949 w 21 

Wniosek o wypłatę dodatku węglowego można składać również za pomocą środków komu-nikacji elektronicznej ( poprzez E-PUAP)opatrując wniosek kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Wnioski o wypłatę dodatku węglowego składa się w terminie do dnia 30 listopada 2022 roku. Wnioski złożone po tym terminie pozostawia się bez rozpoznania.
Wzór wniosku został opublikowany w rozporządzeniu Ministra Klimatu i Środowiska (Dz. U. poz. 1712) i wchodzi w życie 17 sierpnia 2022 r

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1340
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2022-08-18 14:07