Biuletyn Informacji Publicznej
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sulejówku

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • Adres ePuap: /mopss/SkrytkaESP
  • Dzienny Dom Senior+
  • monitor polski
  • Rodzina 500+
  • mpips
  • obywatel
  • Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Sulejówku

Treść strony

ZAŁATWIANIE SPRAW

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej  w zakresie pomocy społecznej udziela świadczeń  na wniosek osoby zainteresowanej, jej przedstawiciela ustawowego bądź innej osoby zainteresowanej także z urzędu w terminie 30 dni od daty wpływu wniosku. W sprawach nagłych termin załatwiania sprawy nie przekracza 7 dni.
Zagadnienia związane z załatwianiem spraw z zakresu pomocy społecznej regulują:

  • ustawa o pomocy społecznej, przepisy wykonawcze, 
  • kodeks postępowania administracyjnego

W postępowaniu odwoławczym odwołanie składa się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Siedlcach, za pośrednictwem MOPS.
Sposób załatwiania spraw w zakresie świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej, dodatków mieszkaniowych podany – w odpowiednich tematycznie odnośnikach.

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 3319
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2012-11-14 13:39