Biuletyn Informacji Publicznej
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sulejówku

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Adres ePuap: /mopss/SkrytkaESP
 • Dzienny Dom Senior+
 • monitor polski
 • Rodzina 500+
 • mpips
 • obywatel
 • Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Sulejówku

Treść strony

Oficjalne otwarcie Dziennego Domu "Senior + " w Sulejówku

W środę 4 marca 2020 r. odbyło się oficjalne otwarcie Dziennego Domu "Senior +" w Sulejówku, placówki powstałej  w ramach Programu Wieloletniego „SENIOR+” na lata 2015-2020, włączonej w strukturę Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

            W spotkaniu wzięli udział znakomici goście: P. Maria Koc Senator RP, P. Teresa Wargocka Poseł na Sejm RP, P. Sylwia Boratyńska w imieniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej,  przedstawiciel Ministra Cyfryzacji, P. Sylwester Dąbrowski Wicewojewoda Mazowiecki,  Wiceprzewodnicząca Rady Miasta p. Halina Wysocka, Członek Rady  Miasta P. Dariusz Galiński,  P.  Wasielkiewicz Elżbieta Członek Rady Powiatu Mińskiego, Dyrektorzy miejskich jednostek organizacyjnych, P. Elżbieta Krzak - Prezes Stowarzyszenia Klub Seniorów w Sulejówku, przedstawiciele Wydziału Inwestycji, Środowiska i Gospodarki Komunalnej  Urzędu Miasta, P. Małgorzata Lubecka, inne zaprzyjaźnione osoby. Gospodarzami byli P. Burmistrz Miasta Arkadiusz Śliwa, Wiceburmistrz Remigiusz Górniak, Sekretarz Miasta P. Hanna Stefaniuk, uczestnicy Dziennego  Domu "Senior +", kadra ośrodka wsparcia z Kierownikiem Ewą Ryszewską, P. Teresa Kośnik Dyrektor MOPS, P. Beata Kozak Michalska Zastępca Dyrektora MOPS.

            Najcenniejsza  na uroczystości była obecność seniorów.

            Tematem przewodnim spotkania było podkreślenie znaczenia  wszelkich inicjatyw i działań na różnych poziomach: gminnym, wojewódzkim, krajowym w zakresie polityki senioralnej.

            W czasie uroczystych przemówień  nie zabrakło słów podziękowania dla wszystkich, którzy swoją pracą i zaangażowaniem przyczynili się do powstania ośrodka wsparcia tak ważnego dla seniorów. Prelegenci  z serdecznością życzyli uczestnikom Domu zdrowia, zadowolenia z  oferty placówki, realizacji pasji i zainteresowań  a także możliwości działań na rzecz innych. Na zakończenie wystąpień Seniorka P. Warda Władysława zaprezentowała ułożony przez siebie wiersz.

         Dopełnieniem otwarcia placówki było uroczyste przecięcie wstęgi. Ksiądz Proboszcz z Parafii   poświęcił lokal i odmówił modlitwę za pomyślność działania domu.

            W części artystycznej "Młodzieżówka z Sulejówka" z werwą zaprezentowała rytmiczne przeboje, ku zadowoleniu publiczności. Nie zabrakło też upominków.  Rada Miasta Sulejówek sprezentowała profesjonalny odkurzacz wzbogacając wyposażenie placówki,  P.  Wasielkiewicz Elżbieta podarowała okazałą płaskorzeźbę anioła, P. Sylwia Boratyńska z MRPiPS wręczyła tematyczne upominki. Seniorzy razem z kadrą placówki przygotowali własnoręcznie uszyte maskotki w kształcie kury i zająca, pięknie opakowane, przeznaczone w   prezencie dla przybyłych gości.

            Spotkanie zakończyło się kawą, herbatą, słodkim poczęstunkiem: deserami i tortem przyozdobionym adekwatnie do podejmowanej tematyki. Nie zabrakło też wody z owocami przygotowanymi niezawodnie przez pracowników Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji.   

            Dzienny Dom "Senior +" w Sulejówku przy Pl. Czarnieckiego 46 działa już od stycznia 2020 r., w godzinach od 8 do 16. Koszt utworzenia i wyposażenia  placówki w ub. roku wyniósł 343.055 zł., w tym 225.000 zł. dotacji z Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej. W ofercie są usługi: edukacyjne, kulturalno-oświatowe, aktywności ruchowej/kinezyterapii, sportowo-rekreacyjne, terapii zajęciowej, aktywizacji społecznej i międzypokoleniowej,  socjalne, w tym gorący posiłek, inne formy dostosowane do potrzeb i możliwości uczestników.  W Dziennym Domu "Senior+" seniorzy nawiązują relacje społeczne, realizują swoje talenty, rozwijają  formy samopomocy. Na co dzień spotykają się z życzliwością i obecnością drugiego człowieka, co stanowi najlepsze lekarstwo na osamotnienie i monotonne dni nie tylko w jesieni życia.

                                                                                             

                                                                                                          przygotowała: Teresa Kośnik

Fotorelacja

 • DSC01023
 • DSC01033
 • DSC01036
 • 84273494
 • 87372043_2801194529926916_3606285336084217856_o
 • 87487643_2801193423260360_8094496890202095616_o
 • DSC00969
 • DSC00971
 • DSC00974
 • DSC00975
 • DSC00976
 • DSC00978
 • DSC00981
 • DSC00982
 • DSC00985
 • DSC00993
 • DSC00997
 • DSC01009
 • DSC01010
 • DSC01013

Zapraszamy

osoby nieaktywne zawodowo, które ukończyły 60 rok życia do Dziennego Domu "Senior +" w Sulejówku.

Oferujemy usługi:

- socjalne, w tym gorący posiłek,

- edukacyjne ( w tym w zakresie zdrowego stylu życia),

- kulturalno - oświatowe,

- aktywności ruchowej ( wg. zaświadczenia lekarskiego )

- terapii zajęciowej,

- aktywizujące społecznie.

Zajęcia już w styczniu 2020 r.! Nabór trwa!

Wnioski można  pobrać i składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Sulejówku, ul. Świętochowskiego 4 i w Urzędzie Miasta Sulejówek.

oraz ze strony bip.mops.sulejowek.pl.

Szczegóły naboru- w Regulaminie rekrutacji 

Kwestionariusze zgłoszeniowe pomoże Ci wypełnić pracownik socjalny MOPS podczas wywiadu środowiskowego.  

 

Więcej informacji: tel. 22 7835949, tel. kom. 606 145 195


 

REKRUTACJA UCZESTNIKÓW DO DZIENNEGO DOMU "SENIOR+"

 W SULEJÓWKU

            Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sulejówku informuje, że z dniem 6 grudnia 2019 r. rozpoczyna rekrutację uczestników zajęć w Dziennym Domu "Senior +" w Sulejówku, który będzie mieścił się w przy Pl. Czarnieckiego 46. Dzienny Dom Senior+ rozpocznie swoją działalność w styczniu 2020 r.

            Działanie będzie realizowane w ramach Programu wieloletniego Senior + na lata 2015-2020 współfinansowanego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Celem programu jest wsparcie seniorów poprzez umożliwienie im skorzystania z oferty na rzecz społecznej aktywizacji w zależności od potrzeb stwierdzonych na podstawie danych z kwestionariusza zgłoszeniowego i rodzinnego wywiadu środowiskowego. W ramach programu udostępniona zostanie seniorom infrastruktura pozwalająca na aktywne spędzanie wolnego czasu, a także  zaangażowanie w działania samopomocowe i na rzecz środowiska lokalnego.

Szczegółowe informacje dotyczące Dziennego Domu "Senior +" można uzyskać pod numerem telefonu (22) 7835949 lub  poprzez pocztę elektroniczną mops@list.pl.

 

Teresa Kośnik, Kierownik MOPS Sulejówek

 

ZAŁĄCZNIKI:


 

Uchwałą Rady Miasta  Sulejówek nr XV/138/2019 z dnia 24 października 2019 r. w Sulejówku  z dniem 01 stycznia 2020 r. utworzono ośrodek wsparcia  dla osób starszych pn.  Dzienny Dom "Senior +" i włączono w strukturę Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sulejówku.

 

Powstanie placówki jest możliwe dzięki wsparciu środków z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w formie dotacji na realizację zadania publicznego w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020.

 

Program „Senior+” jest wieloletnim przedsięwzięciem, które umożliwia otrzymanie dofinansowania na utworzenie lub doposażenie placówki, jak również na częściowe pokrycie kosztów jej funkcjonowania. W bieżącym roku Miasto otrzymało dofinansowanie na realizację Modułu 1 – Utworzenie lub wyposażenie Dziennego Domu „Senior+”.  W kolejnych latach można będzie się ubiegać o dofinansowanie  funkcjonowania utworzonej placówki w ramach Modułu 2.

 

Potrzeba realizacji i wykonania tego zadania wynika przede wszystkim z sytuacji demograficznej Miasta i związanych z nią wyzwań. Niezbędne jest też stworzenie stałego miejsca, gdzie  osoby starsze będą mogły wykorzystywać swój potencjał i zasoby a jednocześnie będą miały możliwość uzyskania stosownie do stanu zdrowia i możliwości  wielokierunkowego wsparcia.  Poza funkcją  wspierającą istotna jest  integracja środowiska lokalnego i działania zapobiegające wykluczeniu społecznemu.

 

Rozpoczęcie działalności Dziennego Domu "Senior +" przewiduje się na styczeń 2020 r.  Zaplanowano 45 miejsc dla nieaktywnych zawodowo seniorów w wieku 60+, którzy zamieszkują na terenie Sulejówka.

 

Siedziba placówki znajduje się w Sulejówku przy Pl. Stefana Czarnieckiego 46.  

 

W najbliższym czasie zostaną ogłoszone zasady naboru uczestników i podstawowe zasady funkcjonowania ośrodka wsparcia.

 

                                                                                               Teresa Kośnik - Kierownik

                                                                                              Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sulejówku   

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-11-25 16:26

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1127
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2020-03-06 14:03