Biuletyn Informacji Publicznej
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sulejówku

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Adres ePuap: /mopss/SkrytkaESP
 • Dzienny Dom Senior+
 • monitor polski
 • Rodzina 500+
 • mpips
 • obywatel
 • Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Sulejówku

Treść strony

Wykaz dokumentów niezbędnych do ubiegania się o zasiłek rodzinny wraz z dodatkami na okres zasiłkowy 2017/2018

Dokumenty niezbędne do ubiegania się o zasiłek rodzinny wraz z dodatkami na okres zasiłkowy 2019/2020:

 1. Wniosek o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych

 2. W przypadku posiadania gospodarstwa rolnego w 2018 r. należy przedłożyć kopie nakazu płatniczego za 2016 r. lub zaświadczenie/oświadczenie o hektarach przeliczeniowych wg stanu na dzień 31.12.2018 r.

 3. Zaświadczenie ze szkoły dziecka uczęszczającego do szkoły średniej lub szkoły wyższej.

 4. Kopie wszystkich świadectw pracy od roku 2018 do dnia składania wniosku.

 5. W przypadku osób, które podjęły zatrudnienie w roku 2019 do wniosku należy dołączyć zaświadczenie od pracodawcy za pełny miesiąc po miesiącu, w którym uzyskano dochód z zatrudnienia.

 6. Prawomocny wyrok o rozwodzie lub separacji oraz zasądzonych alimentach.

 7. Zaświadczenie od właściwego komornika o bezskuteczności egzekucji świadczeń alimentacyjnych lub o kwocie alimentów wyegzekwowanych w 2018 r.

 8. W przypadku osób, które prowadzą działalność gospodarczą do wniosku należy dołączyć zaświadczenie z Urzędu skarbowego o formie opodatkowania prowadzonej działalności oraz wysokość uzyskanych dochodów za 2018r.

 9. Oświadczenie o przebiegu zatrudnienia w okresie od 01.01.2018 r. do dnia złożenia wniosku (druk do pobrania w siedzibie MOPS wraz z wnioskiem o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego i dodatków do zasiłku rodzinnego).

 

 1. W przypadku niepełnosprawności dziecka- orzeczenie o niepełnosprawności

 2. W przypadku osoby samotnie wychowującej dziecko- akt zgonu drugiego rodzica dziecka lub gdy ojciec dziecka jest nieznany – odpis zupełny aktu urodzenia dziecka

Ponadto, osoby, które składają wniosek wraz z dodatkiem z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie przebywania na urlopie wychowawczym zobowiązane są przedłożyć zaświadczenie od pracodawcy o terminie na jaki okres został udzielony urlop wychowawczy i na jakie dziecko.

Ważne

Jeżeli ktokolwiek z członków rodziny wyjedzie za granicę w celach zarobkowych, uzyska inny dochód lub go utraci, zawsze związek małżeński, w rodzinie nastąpi zmiana w składzie, uzyska wyrok zasądzający alimenty, lub orzekający o rozwodzie lub separacji lub też nastąpi zmiana wysokości zasądzonych alimentów, pełnoletnie dziecko zostało skreślone z listy uczniów bądź studentów, prosimy o zgłoszenie i poinformowanie, gdyż świadczeniobiorca uniknie wtedy zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami.

Do wniosku oprócz wymienionych powyżej zaświadczeń, mogą być potrzebna inne dokumenty uzależnione od sytuacji świadczeniobiorcy.

Nowe zasady przyznawania zasiłku rodzinnego w przypadku przekroczenia kryterium dochodowego od 1 stycznia 2016 r.

Od dnia 1 stycznia 2016 roku obowiązuje zmiana art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych, która wprowadza zasadę „złotówka za złotówkę”. Dzięki niej przekroczenie kryterium dochodowego uprawniającego do zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami (674 zł na osobę w rodzinie lub 764 zł dla rodzin z niepełnosprawnym dzieckiem) nie będzie automatycznie oznaczało utraty świadczenia.

Rodziny, które przekroczą próg dochodowy nie stracą prawa do świadczeń rodzinnych. Dzięki wprowadzeniu zasady "złotówka za złotówkę" ich świadczenia będą stopniowo obniżane wraz ze wzrostem dochodów. Dotychczas, gdy rodzina przekroczyła próg dochodowy (674,00 zł na osobę w rodzinie lub 764,00 zł dla rodzin z niepełnosprawnym dzieckiem), traciła prawo do świadczeń rodzinnych. Dzięki wprowadzeniu zmian świadczenia nie będą już odbierane po przekroczeniu progu, ale stopniowo obniżane wraz ze wzrostem dochodu. Za każde przekroczenie progu o 1,00 zł, łączna kwota świadczeń przysługujących rodzinie będzie pomniejszana o 1,00 zł.

Dzięki nowemu rozwiązaniu łączna kwota zasiłków rodzinnych i dodatków do zasiłku rodzinnego przysługujących danej rodzinie będzie stopniowo obniżana o 1,00 zł wraz z przekroczeniem o 1,00 zł kryterium dochodowego dotyczącego łącznego dochodu netto wszystkich członków rodziny. Świadczenia zostaną wypłacone, gdy kwota do wypłaty po zastosowaniu mechanizmu „złotówka za złotówkę" będzie nie niższa niż 20,00 zł.

WAŻNE!!!
Zmiany obejmą również rodziny, które nie mają prawa do świadczeń z powodu przekroczenia progu dochodowego.
Osoby, którym odmówiono prawa do zasiłku rodzinnego na bieżący okres zasiłkowy 2015/2016, mogą ponownie złożyć wniosek o ustalenia prawa do przedmiotowego świadczenia.

(opracowanie wlasne MOPS)

Informacja dotycząca podstawowych warunków przyznawania nowego świadczenia rodzinnego– świadczenia rodzicielskiego

Informacja dla osób ubiegających się o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy na nowy okres 2015/2016

Informacja o terminach składania wniosków na świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny na nowy okres zasiłkowy 2015/1016

 • 1.pdf (PDF)
  (dodano: 2015-08-20 13:54, ostatnia modyfikacja: 2016-03-01 10:34)

Informacja dla osób ubiegajacych się o ustalenie prawa do swiadczeń z funduszu alimentacyjnego

 • 2.pdf (PDF)
  (dodano: 2015-08-20 13:51, ostatnia modyfikacja: 2016-03-01 10:35)

Wykaz dokumentów niezbednych do uzyskania świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy 2015/2016

 • 3.pdf (PDF)
  (dodano: 2015-08-20 13:39, ostatnia modyfikacja: 2016-03-01 10:36)

Wypłaty gotówkowe świadczeń  pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych,  funduszu alimentacyjnego od czerwca 2011 roku są  realizowane w Filii Banku Spółdzielczego w

Sulejówku-Miłosnej,ul. Bema 2 H

tel 22 760-02-58, tel/fax 22 760-02-59

w godzinach 10.30 – 17.30

w następujących terminach:

 

- 10-go każdego m-ca - dodatki mieszkaniowe

- 25-go każdego m-ca - zasiłki celowe, stałe, okresowe

- 28-go każdego m-ca - zasiłki rodzinne i fundusz alimentacyjny

 

Prosimy o zabranie dowodu osobistego, obowiązuje terminowy odbiór świadczeń.

 

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 13341
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2019-06-27 10:14