Biuletyn Informacji Publicznej
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sulejówku

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • Adres ePuap: /mopss/SkrytkaESP
  • Dzienny Dom Senior+
  • monitor polski
  • Rodzina 500+
  • mpips
  • obywatel
  • Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Sulejówku

Treść strony

Waparcie osób bezdomnych – jak uzyskać pomoc w formie schronienia?

Osoba bezdomna to osoba, która nie mieszka w lokalu mieszkalnym, nie jest zameldowana nigdzie na pobyt stały, a także osoba, która nie mieszka w lokalu mieszkalnym, pomimo zameldowania w nim na pobyt stały, ponieważ nie ma tam możliwości zamieszkania.

Aby otrzymać pomoc w formie schronienia należy zgłosić się do Ośrodka Pomocy Społecznej.

Schronienie udzielane jest poprzez tymczasowe przyznanie miejsca w noclegowni, schronisku dla osób bezdomnych lub schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi, interwencyjnie można skorzystać z ogrzewalni.

OGRZEWALNIA:

- zapewnia pobyt w ogrzewanych pomieszczeniach z miejscami przynajmniej siedzącymi,

- nie ma konieczności przeprowadzenia wywiadu środowiskowego i wydania decyzji administracyjnej,

- mogą przebywać osoby, których stan zdrowia pozwala na samoobsługę,

- nie mogą to być osoby o stanie zdrowia zagrażającym innym ludziom, pod wpływem alkoholu lub środków psychoaktywnych (poza wyjątkowymi okolicznościami).

- osoba bezdomna nie ponosi kosztów pobytu w ogrzewalni.

NOCLEGOWNIA:

- zapewnia miejsce noclegowe w warunkach gwarantujących ochronę życia i zdrowia osobom bezdomnym,

- nie ma konieczności przeprowadzenia wywiadu środowiskowego i wydania decyzji ,

- mogą przebywać osoby, których stan zdrowia pozwala na samoobsługę,

- nie mogą to być osoby o stanie zdrowia zagrażającym innym ludziom, pod wpływem alkoholu lub środków psychoaktywnych (poza wyjątkowymi okolicznościami),

- osoba bezdomna nie ponosi kosztów pobytu w noclegowni.

SCHRONISKO:

- schronisko zapewnia całodobowe schronienie osobom, które podpiszą kontrakt socjalny,

- wymagany jest wywiad środowiskowy i skierowanie z ośrodka pomocy społecznej,

- ośrodek pomocy społecznej kieruje do schroniska, z którym ma podpisaną umowę o współpracy,

- działania pracowników schroniska mają zwiększyć i wzmocnić aktywność społeczną osoby potrzebującej, pomagają wyjść z bezdomności i nabyć umiejętności potrzebne do prowadzenia samodzielnego życia.

SCHRONISKO DLA OSÓB BEZDOMNYCH Z USŁUGAMI OPIEKUŃCZYMI:

- umożliwia świadczenie usług opiekuńczych osobom, które ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność wymagają częściowej pomocy i opieki innych osób w zaspokajaniu niezbę-dnych potrzeb życiowych, ale nie wymagają usług w zakresie świadczonym przez jednostkę całodobowej opieki, zakład opiekuńczo-leczniczy lub zakład pielęgnacyjno-opiekuńczy, o którym mowa w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

- schroniska dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi zapewniają tymczasowe schronienie wraz z usługami opiekuńczymi oraz w miarę możliwości wyjście z bezdomności i uzyskanie samodzielności życiowej.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sulejówku ma podpisaną umowę:

  • ze schroniskami dla osób bezdomnych:

Stowarzyszeniem "Serdeczna Dłoń" z siedzibą w Strzegocinie, Dom Pokrzywnica, Al. Jana Pawła II B, 06-121 Pokrzywnica,

Stowarzyszeniem MONAR-Mazowieckim Centrum Pomocy Bliźniemu MARKOT w Turowie, Turowo 12, 06-415 Czernice Borowe,

Stowarzyszeniem Alter-Ego z siedzibą: 05-077 Warszawa Wesoła, ul. Wiślana 7.

  • ze schroniskiem dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi

Stowarzyszeniem MONAR – Centrum Pomocy Bliźniemu MARKOT w Oryszewie Osada 10, 96-317 Guzów, Schronisko dla Osób Bezdomnych z Usługami – Markot.Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1517
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2020-10-14 14:36