Biuletyn Informacji Publicznej
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sulejówku

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Adres ePuap: /mopss/SkrytkaESP
 • Dzienny Dom Senior+
 • monitor polski
 • Rodzina 500+
 • mpips
 • obywatel
 • Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Sulejówku

Treść strony

Sprzedaż końcowa węgla kamiennego

INFORMACJA Burmistrza Miasta Sulejówek

o sprzedaży końcowej węgla

 

Burmistrz Miasta Sulejówek z dniem 8 maja 2023 r. rozpoczyna sprzedaż końcową węgla kamiennego w ilości 20390 kg o sortymencie orzech, pozostałego na Składzie Opału MIRO.  

Nowy nabór wniosków o zakup węgla trwa  do 30 czerwca 2023 r.

Do sprzedaży końcowej nie stosuje się ograniczeń ilości węgla oraz ograniczeń terytorialnych.

Osoba fizyczna spoza Miasta Sulejówek może dokonać zakupu węgla na podstawie zaświadczenia wystawionego przez wójta, burmistrza, prezydenta miasta właściwego ze względu na miejsce zamieszkania wnioskodawcy.

Mieszkaniec składa wniosek w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Sulejówku                ul. Świętochowskiego 4  lub  przesyła przez ePUAP. Wniosek można pobrać ze strony internetowej Miasta lub MOPS lub w wersji papierowej w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sulejówku  ul. Świętochowskiego 4 i w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta Sulejówek  ul. Dworowa 55. Wniosek powinien być wypełniony przez tę samą osobę, która ubiegała się o dodatek węglowy (nie jest to warunek konieczny lecz ułatwi weryfikację). Kopię wniosku z adnotacją pracownika MOPS o pozytywnej weryfikacji wniosku, pracownik MOPS niezwłocznie przekazuje do Referatu Finansów                 i Rachunkowości Budżetowej Urzędu Miasta.

Mieszkańcy spoza Sulejówka zgłaszają się z zaświadczeniem bezpośrednio do Referatu Finansów i Rachunkowości Budżetowej Urzędu Miasta przy ul. Dworcowej 55.

Sprzedaż węgla odbywa się wg kolejności złożenia wniosku lub zaświadczenia, do wyczerpania zapasu węgla, nie dłużej niż do 31 lipca 2023 r. Dla usprawnienia sprzedaży prosimy o jak najszybszy zakup i odbiór zakupionego węgla.

Pracownik Referatu Finansów i Rachunkowości Budżetowej Urzędu Miasta wystawi fakturę, która stanowi potwierdzenie zawarcia przez Miasto Sulejówek                   i wnioskodawcę umowy na zakup węgla (bez konieczności podpisywania dodatkowych dokumentów).

Płatności za zakup węgla po cenie 2000 zł brutto za 1 tonę należy dokonać jednorazowo przelewem na rachunek bankowy Miasta Sulejówek  wskazany na fakturze:

07 8019 0000 2005 8006 1339 0132

w tytule przelewu należy wpisać „nr faktury i  nazwisko i imię wnioskodawcy”. Termin płatności wynosi 7 dni od daty odbioru faktury w siedzibie Urzędu.

Po dokonaniu jednorazowej płatności za zakup węgla, Referat Finansów                                                 i Rachunkowości Budżetowej Urzędu Miasta na bieżąco będzie przekazywał listy uprawnionych do odbioru węgla do Składu Opału MIRO przy ul. Szosowej 14                             w Sulejówku,  z którym Miasto Sulejówek zawarło stosowną umowę.

 

Cena węgla obejmuje koszt transportu węgla ze Składu Opału MIRO do gospodarstwa domowego, maksymalnie odległego od Składu do 20 km. Powyżej tej odległości usługa transportu odpłatna w Składzie Opału MIRO. Jest możliwość zamówienia węgla                              w workach, po uprzednim zgłoszeniu takiego zapotrzebowania – usługa płatna                               w Składzie Opału.

Kontakt ze Składem Opałowym MIRO: Sulejówek ul. Szosowa 14 tel. 500 487 555, 503 105 706.

Wymienionemu powyżej składowi zostaną powierzone dane osobowe niezbędne do poprawnej weryfikacji osób, które zapłaciły za węgiel.

Warunkiem wydania ze składu zakupionego węgla będzie okazanie faktury zakupowej                        i dowodu tożsamości. Wnioskodawca potwierdza własnoręcznym podpisem odbiór węgla na liście uprawnionych do odbioru węgla.

Miasto Sulejówek nie ma żadnego wpływu na jakość sprzedawanego węgla.

WNIOSEK DO POBRANIA

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2022-11-24 14:16
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2023-05-05 13:15

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1928
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2023-05-05 13:15:31