Biuletyn Informacji Publicznej
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sulejówku

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • Adres ePuap: /mopss/SkrytkaESP
  • Dzienny Dom Senior+
  • monitor polski
  • Rodzina 500+
  • mpips
  • obywatel
  • Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Sulejówku

Treść strony

Zawiadomienie p wynikach oceny oferty i wyborze najkorzystniejszej oferty na usługi cateringowe dla uczestników Dziennego Domu "Senior+" w Sulejówku w roku 2020

ZAPYTANIE OFERTOWE

na dostawę gorących posiłków dla uczestników Dziennego Domu "Senior+" w Sulejówku w roku 2020 r., o wartości nie przekraczającej równowartości 30.000 euro, do którego nie stosuje się przepisów ustawy o zamówieniach publicznych zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych.

Pełna treść zapytania ofertowego w załączniku poniżej:


 

Zarządzenie w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej pod nazwą "Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, uprawnionymi do świadczeń w miejscu zamieszkania, na terenie Miasta Sulejówek"

ZAPYTANIE OFERTOWE FK 26.4/2018 na świadczenie w 2018 r. usług schronienia dla osób bezdomnych, których ostatnim miejscem zameldowania jest Miasto Sulejówek

ZAPYTANIE OFERTOWE FK 26.5/2018 na świadczenie w 2018 r. usług schronienia dla osób bezdomnych, których ostatnim miejscem zameldowania jest Miasto Sulejówek

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 16330
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2019-12-18 11:54