Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej jest jednostką organizacyjną samorządu terytorialnego stopnia gminnego. Nie posiada osobowości prawnej. Status prawny MOPS reguluje ustawa z dnia 12.03.2004 r. o pomocy społecznej.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sulejówku działa w szczególności w zakresie i na podstawie:
1) ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ( Dz. U. z 2016 r. poz. 930 ze zm.);
2) ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych ( Dz. U. z 2016 r. poz. 1518 ze zm.);
3) ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów ( Dz. U. z 2016 r., poz. 169 ze zm.);
4) ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej ( Dz. U. z 2016 r., poz. 575 ze zm.);
5) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2016 r., poz. 446 ze zm.);
6) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2016 r., poz. 1870 ze zm.);
7) ustawy  z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz.U. z 2016 r. poz. 546 ze zm.);
8) ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. z 2013 r. poz. 966 ze zm.);
9) ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 963 ze  zm.);
10) ustawy  z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. z 2015 r. poz. 1390);
11) ustawy  z 10 kwietnia 1997 r. prawo energetyczne ( Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 ze zm.);
12) ustawy z 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłkow dla opiekunów ( Dz. U z 2016 r. poz 162 ze zm.);
13) ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci ( Dz. U z 2016 r. poz 195 ze zm.))
14) uchwały Nr 119/XXXII/92  Rady Miejskiej w Sulejówku z dnia 16 maja 1996 r. w sprawie utworzenia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sulejówku;
15) innych ustaw i stosownych przepisów prawa;
16) Statutu.

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 3602
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2017-01-31 14:59

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sulejówku

ul. Świętochowskiego 4, 05-071 Sulejówek

Regon 711645413, NIP 952-10-47-405

 

Dane kontaktowe

tel. (22) 783 59 49, 783 97 58
fax (22) 783 99 67

e-mail: mops@list.pl

Godziny urzędowania

Poniedziałek:          08:00 - 17:00

Wtorek:                 08:00 - 16:00

Środa:                   08:00 - 16:00

Czwartek:               dzień pracy wewnętrznej

Piątek:                   08:00 - 15:00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 374480
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-02-14 10:35

Stopka strony

Projekt i wykonanie: extranet.pl