Biuletyn Informacji Publicznej
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sulejówku

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Adres ePuap: /mopss/SkrytkaESP
 • Dzienny Dom Senior+
 • monitor polski
 • Rodzina 500+
 • mpips
 • obywatel
 • Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Sulejówku

Treść strony

UCHWAŁA NR LXVI/688/2023 RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania oraz odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania oraz szczegółowych warunków przyznawania, wymiaru i zakresu usług sąsiedzkich, sposobu ich rozliczania i rozszerzenia katalogu osób uprawnionych do tych usług

 • Metryka

  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2024-03-14 12:08

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2024-03-14 12:08

UCHWAŁA NR LXVIII/716/2024 RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 22 lutego 2024 r. w sprawie przyjęcia Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej i Ochrony Osób Doznających Przemocy Domowej dla Gminy Sulejówek na lata 2024 - 2028

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2024-03-14 12:06

UCHWAŁA NR LXIV/666/2023 RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 26 października 2023 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w postaci posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028.

UCHWAŁA NR LXIV/665/2023 RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 26 października 2023 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028

UCHWAŁA NR LXIV/664/2023 r. RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 26 października 2023 r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu osłonowego dla mieszkańców Miasta Sulejówek „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028

Program wspierania Rodziny dla Miasta Sulejówek na lata 2023 -2026

Uchwała nr LIV/571/2023 Rady Miasta Sulejówek z dnia 14 lutego 2023 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej przez osoby objęte rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 oraz odstąpienia od zwrotu wydatków

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Sulejówek na lata 2021-2027

Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Mieście Sulejówek na lata 2021 - 2025


 

 • -

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 7361
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2024-03-14 12:08:09