Biuletyn Informacji Publicznej
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sulejówku

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • Adres ePuap: /mopss/SkrytkaESP
  • Dzienny Dom Senior+
  • monitor polski
  • Rodzina 500+
  • mpips
  • obywatel
  • Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Sulejówku

Treść strony

PROGRAM WSPIERANIA RODZINY w Sulejówku na lata 2015 - 2018

STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH dla MIASTA SULEJÓWEK na lata 2011-2020

Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w mieście Sulejówek na lata 2017 - 2020

UCHWAŁA NR VI/26/2015 r. RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc Miasta Sulejówek w zakresie dożywiania” na lata 2015 - 2020

Metryka

  • opublikował: MOPS
    data publikacji: 2016-03-15 11:33

UCHWAŁA NR VII/32/2015 r. RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 2859
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2018-03-13 09:59