Biuletyn Informacji Publicznej
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sulejówku

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • Adres ePuap: /mopss/SkrytkaESP
  • Dzienny Dom Senior+
  • monitor polski
  • Rodzina 500+
  • mpips
  • obywatel
  • Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Sulejówku

Treść strony

UCHWAŁA NR LXIV/666/2023 RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 26 października 2023 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w postaci posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028.

UCHWAŁA NR LXIV/665/2023 RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 26 października 2023 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028

UCHWAŁA NR LXIV/664/2023 r. RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 26 października 2023 r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu osłonowego dla mieszkańców Miasta Sulejówek „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028

Program wspierania Rodziny dla Miasta Sulejówek na lata 2023 -2026

Uchwała nr LIV/571/2023 Rady Miasta Sulejówek z dnia 14 lutego 2023 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej przez osoby objęte rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 oraz odstąpienia od zwrotu wydatków

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Sulejówek na lata 2021-2027

Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Mieście Sulejówek na lata 2021 - 2025


 

  • -

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 6968
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2023-12-15 09:41:00