Biuletyn Informacji Publicznej
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sulejówku

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Adres ePuap: /mopss/SkrytkaESP
 • Dzienny Dom Senior+
 • monitor polski
 • Rodzina 500+
 • mpips
 • obywatel
 • Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Sulejówku

Treść strony

Wsparcie osób bezdomnych – jak uzyskać pomoc w formie schronienia?

Osoba bezdomna to osoba, która nie mieszka w lokalu mieszkalnym, nie jest zameldowana nigdzie na pobyt stały, a także osoba, która nie mieszka w lokalu mieszkalnym, pomimo zameldowania w nim na pobyt stały, ponieważ nie ma tam możliwości zamieszkania.

Aby otrzymać pomoc w formie schronienia należy zgłosić się do Ośrodka Pomocy Społecznej.

Schronienie udzielane jest poprzez tymczasowe przyznanie miejsca w noclegowni, schronisku dla osób bezdomnych lub schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi, interwencyjnie można skorzystać z ogrzewalni.

OGRZEWALNIA:

 • zapewnia pobyt w ogrzewanych pomieszczeniach z miejscami przynajmniej siedzącymi,
 • nie ma konieczności przeprowadzenia wywiadu środowiskowego i wydania decyzji administracyjnej,
 • mogą przebywać osoby, których stan zdrowia pozwala na samoobsługę,
 • nie mogą to być osoby o stanie zdrowia zagrażającym innym ludziom, pod wpływem alkoholu lub środków psychoaktywnych (poza wyjątkowymi okolicznościami).
 • osoba bezdomna nie ponosi kosztów pobytu w ogrzewalni.

NOCLEGOWNIA:

 • zapewnia miejsce noclegowe w warunkach gwarantujących ochronę życia i zdrowia osobom bezdomnym,
 • nie ma konieczności przeprowadzenia wywiadu środowiskowego i wydania decyzji ,
 • mogą przebywać osoby, których stan zdrowia pozwala na samoobsługę,
 • nie mogą to być osoby o stanie zdrowia zagrażającym innym ludziom, pod wpływem alkoholu lub środków psychoaktywnych (poza wyjątkowymi okolicznościami),
 • osoba bezdomna nie ponosi kosztów pobytu w noclegowni.

SCHRONISKO:

 • schronisko zapewnia całodobowe schronienie osobom, które podpiszą kontrakt socjalny,
 • wymagany jest wywiad środowiskowy i skierowanie z ośrodka pomocy społecznej,
 • ośrodek pomocy społecznej kieruje do schroniska, z którym ma podpisaną umowę o współpracy,
 • działania pracowników schroniska mają zwiększyć i wzmocnić aktywność społeczną osoby potrzebującej, pomagają wyjść z bezdomności i nabyć umiejętności potrzebne do prowadzenia samodzielnego życia.

SCHRONISKO DLA OSÓB BEZDOMNYCH Z USŁUGAMI OPIEKUŃCZYMI:

 • umożliwia świadczenie usług opiekuńczych osobom, które ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność wymagają częściowej pomocy i opieki innych osób w zaspokajaniu niezbę-dnych potrzeb życiowych, ale nie wymagają usług w zakresie świadczonym przez jednostkę całodobowej opieki, zakład opiekuńczo-leczniczy lub zakład pielęgnacyjno-opiekuńczy, o którym mowa w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
 • schroniska dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi zapewniają tymczasowe schronienie wraz z usługami opiekuńczymi oraz w miarę możliwości wyjście z bezdomności i uzyskanie samodzielności życiowej.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sulejówku  na rok 2023 ma podpisaną umowę:

ze schroniskami dla osób bezdomnych:

- Stowarzyszeniem "Serdeczna Dłoń" z siedzibą w Strzegocinie, Dom Pokrzywnica, Al. Jana Pawła II B, 06-121 Pokrzywnica,

- Stowarzyszeniem Centrum Pomocy Bliźniemu MAR-KOT w Ożarowie Mazowieckim z siedzibą 05-850  Ożarów Mazowiecki, ul. M. Kopernika 2, schronisko Lucimia, 26-704 Przyłęk,

- Stowarzyszeniem Alter-Ego z siedzibą: 05-077 Warszawa Wesoła, ul. Wiślana 7.

   ze schroniskiem dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymiMetryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 5218
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2023-07-17 11:04:58