Biuletyn Informacji Publicznej
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sulejówku

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Adres ePuap: /mopss/SkrytkaESP
 • Dzienny Dom Senior+
 • monitor polski
 • Rodzina 500+
 • mpips
 • obywatel
 • Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Sulejówku

Treść strony

Z

Wieloletni rządowy program "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019 -2023

Rodzaj dotacji budżetowej:

dotacja celowa z budżetu państwa

Wartość dofinansowania:  162 272,00 zł. na 2023 r.

Wartość całkowita: 302 272,00 zł. na 2023 r.

Opis projektu:

Program „Posiłek w szkole i w domu” zapewnia pomoc zarówno osobom starszym, niepełnosprawnym, o niskich dochodach, jak i dzieciom, które wychowują się w rodzinach znajdujących się w trudnej sytuacji. Program przewiduje wsparcie finansowe gmin w udzieleniu pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych. Istotnym elementem Programu jest zapewnienie dzieciom i młodzieży w wieku szkolnym zjedzenia gorącego posiłku w stołówce szkolnej. Takie rozwiązanie daje bowiem większą kontrolę nad jakością kupowanych produktów, z których przygotowywane są posiłki, oraz nad procesem ich przygotowywania. Ze środków dotacji w ramach Programu dofinansowano zarówno posiłki wydawane na stołówkach, ale również te dowożone osobom dorosłym, w tym osobom  z ograniczoną sprawnością, niebędącym w stanie przygotować sobie codziennie gorącego posiłku.

W związku z realizacją w/w programu Rada Miasta Sulejówek w dniu 22 stycznia 2023 r. podjęła uchwałę nr LVI/571/2023 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej przez osoby podjęte rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu”  na lata 2019-2023 oraz odstąpienia o zwrotu wydatków( Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 1956).   

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2023-04-04 10:51
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2023-09-18 09:49

Plakat informacyjny "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 w 2023 r.

Program Ministra Rodziny i Polityki Społecznej ,,Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023.

Finansowanie ze środków państwowego funduszu celowego 

Rodzaj dotacji budżetowej:

dotacja  z Funduszu Solidarnościowego

Wartość dofinansowania: 318.605.07 zł. na 2023 r. 

Wartość całkowita: 318.605,07 zł. na 2023 r.

Opis projektu:

Program „Opieka wytchnieniowa” kierowany jest do członków rodzin lub opiekunów, którzy wymagają wsparcia w postaci doraźnej, czasowej przerwy w sprawowaniu bezpośredniej opieki nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności, a także nad osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.

W związku z przystąpieniem przez Miasto Sulejówek do realizacji programu „Opieka wytchnie-niowa” - edycja 2023 planowane jest objęcie wsparciem w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby zainteresowanej dla 34 osób (11 dzieci po 230 godzin na osobę i 23 osoby dorosłe po 230 godzin na osobę).

W przewidywanych rezultatach zakładamy czasowe odciążenie opiekunów osób od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki na osobą z niepełnosprawnością.

T. Kośnik

Dyrektor MOPS Sulejówek.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: administrator
  data wytworzenia: 2023-03-02
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2023-03-02 14:47
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2023-03-02 14:48

Plakat informacyjny Program "Opieka wytchnieniowa - edycja 2023"

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 3273
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2023-09-18 09:49:40