Biuletyn Informacji Publicznej
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sulejówku

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • Adres ePuap: /mopss/SkrytkaESP
  • Dzienny Dom Senior+
  • monitor polski
  • Rodzina 500+
  • mpips
  • obywatel
  • Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Sulejówku

Treść strony

„Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023, wieloletni rządowy program.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sulejówku na podstawie Uchwały Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 roku w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023, realizuje pomoc dla osób potrzebujących wsparcia w formie posiłków, produktów żywnościowych bądź pomocy pieniężnej. Uchwałą  nr V/37/2019 Rady Miasta Sulejówek z dnia 10 stycznia 2019 r, ustanowiono wieloletni program osłonowy "Pomoc Miasta Sulejówek w zakresie dożywiania na lata 2019-2023" oraz uchwalą nr V/36/2019 z dnia 10 stycznia 2019 r. podwyższono do 150% kryterium dochodowe uprawniające do korzystania - w ramach powyższego programu - (bez obowiązku zwrotu) z posiłku, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych, zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności.  W ramach Modułu 1 i 2  wskazanego programu obejmowane pomocą są dzieci do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej, uczniowie do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej lub szkoły ponadgimnazjalnej, jak również inne osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji, a w szczególności osoby starsze, chore i niepełnosprawne.

Koszt realizacji całego programu na rok 2021 zaplanowano w kwocie: 330.000,00 zł

  • z tego w ramach środków własnych: 160.000,00 zł
  • z dotacji celowej budżetu państwa: 170.000,00 zł

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1863
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2021-11-15 14:42:09