Biuletyn Informacji Publicznej
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sulejówku

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Adres ePuap: /mopss/SkrytkaESP
 • Dzienny Dom Senior+
 • monitor polski
 • Rodzina 500+
 • mpips
 • obywatel
 • Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Sulejówku

Treść strony

Uwaga - zmiana przepisów w sprawie zakwaterowania i wyżywienia obywateli Ukrainy.

 W Dzienniku Ustaw  pod poz. 941 opublikowano nowelizację rozporządzenia MSWiA w sprawie wzoru wniosku o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy. Nowe przepisy nakładają na podmioty składające wnioski, obowiązek uzupełnienia numeru PESEL uchodźców. Bez tej informacji świadczenie nie będzie wypłacane. Znowelizowane przepisy umożliwiają również ubieganie się o wypłatę świadczenia za łączny okres 120 dni. W przypadku dłuższego okresu, w którym zapewniane jest zakwaterowanie i wyżywienie, należy dodatkowo uzasadnić wniosek o przyznanie świadczenia.

Świadczenie pieniężne dla osób, które zapewniły zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy - można już składać wnioski

Szanowni Państwo! Mieszkańcy naszego Miasta, którzy zapewnili zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy, przybyłym od 24 lutego 2022 r. na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z terytorium Ukrainy, w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa mogą ubiegać się o świadczenie pieniężne z tego tytułu.

 • Wysokość świadczenia wynosi 40 zł dziennie za osobę
 • Świadczenie jest przyznawane nie dłużej niż za okres 60 dni i jest wypłacane z dołu - pieniądze będą przekazywane wstecz, od dnia, kiedy rodzina przyjęła pod swój dach uchodźców do dnia zakończenia pobytu tych osób
 • Wniosek jest rozpatrywany w terminie miesiąca od dnia jego złożenia.
 • Gmina może uzależnić przyznanie lub wypłatę świadczenia od weryfikacji warunków zakwaterowania i wyżywienia. Weryfikacji dokonują upoważnieni pracownicy.
 • Wnioski można składać w  Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Sulejówku, 05-071 Sulejówek, ul. Świętochowskiego 4  

poniedziałek- 8.00 – 17.00

            wtorek- środa – 8.00  - 16.00

            czwartek- dzień wewnętrzny

           piątek – 8.00 – 15.00

           tel. kontaktowy : 22 783-59-49

           mail: mops@list.pl

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 2126
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2023-07-17 11:02:30