Biuletyn Informacji Publicznej
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sulejówku

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Adres ePuap: /mopss/SkrytkaESP
 • Dzienny Dom Senior+
 • monitor polski
 • Rodzina 500+
 • mpips
 • obywatel
 • Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Sulejówku

Treść strony

Sprawozdanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sulejówku z realizacji w roku 2023 Programu Wspierania Rodziny w Sulejówku na lata 2023-2026

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2024-04-02 10:40

Sprawozdanie z realizacji w 2023 r. Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w mieście Sulejówek na lata 2021- 2025

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2024-04-02 10:38

Sprawozdanie z działalności MOPS za 2023 r.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2024-04-02 10:36

Sprawozdanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sulejówku z realizacji w roku 2022 zadań z zakresu wspierania rodziny oraz potrzeb związanych z realizacją zadań, oraz z realizacji w roku 2022 Programu Wspierania Rodziny w Sulejówku na lata 2019-2022

Sprawozdanie z realizacji w 2022 r. Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w mieście Sulejówek na lata 2021 - 2025

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sulejówku w roku 2022 i informacja o potrzebach w zakresie pomocy społecznej.

Uchwała nr XLV/494/2022 r. RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 26 maja 2022 r. w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej dla Miasta Sulejówek za rok 2021 r.

Sprawozdanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sulejówku z realizacji w roku 2021 zadań z zakresu wspierania rodziny i potrzeb związanych z realizacją zadań oraz z realizacji w roku 2021 Programu Wspierania Rodziny w Sulejówku na lata 2019-2022

Sprawozdanie z realizacji w 2021 r. Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w mieście Sulejówek na lata 2021 - 2025

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sulejówku w roku 2021 i informacja o potrzebach w zakresie pomocy społecznej.

Sprawozdanie finansowe z działalności jednostki za 2019 rok

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sulejówku w roku 2019 i informacja o potrzebach w zakresie pomocy społecznej.

Sprawozdanie z realizacji w 2019 r. Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w mieście Sulejówek na lata 2017 - 2020

Sprawozdanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z realizacji w roku 2019 zadań z zakresu wspierania rodziny oraz potrzeb związanych z realizacją zadań,

UCHWAŁA NR IX/81/2019 r. RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 23 maja 2019 r. w sprawie: przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej dla Miasta Sulejówek za rok 2018

2018 - Sprawozdanie z działalności MOPS w Sulejówku w roku 2018 informacja o potrzebach w zakresie pomocy społecznej.

Sprawozdanie z realizacji w roku 2018 zadań z zakresu wspierania rodziny oraz potrzeb związanych z realizacją zadań

Sprawozdanie z realizacji w 2018 r. Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w mieście Sulejówek na lata 2017 - 2020

2017 - Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sulejówku w roku 2017 i informacja o potrzebach w zakresie pomocy społecznej.

2016 - Sprawozdanie z działalności MOPS w Sulejówku w roku 2016 informacja o potrzebach w zakresie pomocy społecznej.

2015 - Sprawozdanie z działalności MOPS w Sulejówku w roku 2015 informacja o potrzebach w zakresie pomocy społecznej.

2014 - Sprawozdanie z działalności MOPS w Sulejówku w roku 2014 informacja o potrzebach w zakresie pomocy społecznej.

2013 - Sprawozdanie z działalności MOPS w Sulejówku w roku 2013 i informacja o potrzebach w zakresie pomocy społecznej

2012 - Sprawozdanie z działalności MOPS w Sulejówku w roku 2012 i informacja o potrzebach w zakresie pomocy społecznej

2011 - Sprawozdanie z działalności MOPS w Sulejówku w roku 2011 i informacja o potrzebach w zakresie pomocy społecznej.

2010 - Sprawozdanie z działalności MOPS w Sulejówku w roku 2010 i informacja o potrzebach w zakresie pomocy społecznej.

2009 - Sprawozdanie z działalności MOPS w Sulejówku w roku 2008 i informacja o potrzebach w zakresie pomocy społecznej.

2008 - Sprawozdanie z działalności MOPS w Sulejówku w roku 2008 i informacja o potrzebach w zakresie pomocy społecznej.

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 11071
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2024-04-02 10:40:50